Miedziowanie

Elektrolityczne powłoki miedziane osadza się w celach ochronno-dekoracyjnych.

Najczęściej jednak miedziowanie stosowane jest jako jedna z wielowarstwowej powłoki:

Miedziowanie - Galmar Chrom
  • miedź srebro,
  • miedź srebro złoto,
  • miedź nikiel,
  • miedź nikiel chrom,
  • miedź cyna.

Miedziowanie stosuje się również jako warstwę ostateczną.

Maksymalne gabaryty detali:

  • długość 1,5 m.

GalwanoGraf Usługi Galwanotechniczne, 60-003 Poznań, ul. Wołczyńska 50, tel. +48 61 835 80 16
Copyright © by Galmar Text