Miedziowanie

Elektrolityczne powłoki miedziane osadza się w celach ochronno-dekoracyjnych.

Najczęściej jednak miedziowanie stosowane jest jako jedna z wielowarstwowej powłoki:

Miedziowanie - Galmar Chrom
  • miedź srebro,
  • miedź srebro złoto,
  • miedź nikiel,
  • miedź nikiel chrom,
  • miedź cyna.

Miedziowanie stosuje się również jako warstwę ostateczną.

Maksymalne gabaryty detali:

  • długość 1,5 m.

Galmar Chrom Usługi Galwanotechniczne, 60-161 Poznań, ul. Kacza 17, tel. +48 61 835 80 16
Copyright © by Galmar Text